Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2014

murderer1
21:25
2349 4898 400
Reposted fromleukopenia leukopenia
murderer1
21:23
Jeśli nie kładę się śmiertelnie śpiąca, moje własne myśli same próbują mnie zabić.

August 28 2014

murderer1
21:41
murderer1
21:40
Ten moment, w którym uświadamiasz sobie, że jeden człowiek jest jednocześnie źródłem Twojego szczęścia i nieszczęścia.
— Jebany paradoks.
Reposted fromzagansky zagansky viaelenn elenn
murderer1
21:37
tea in bed
murderer1
21:37
Są ludzie, którym nie jest wszystko jedno. Którym zależy. Którzy nie zobojętnieli jeszcze do końca.
— doubleespresso
murderer1
21:05
1538 b114 400
szczególnie teraz
Reposted fromMirelnie Mirelnie
murderer1
20:59
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
murderer1
20:59
5454 b00e 400
Reposted frompaulinac26 paulinac26
murderer1
20:58
1999 e231 400
Reposted frommaaaatek maaaatek viacountingstaars countingstaars
murderer1
20:55
Reposted fromjustshineon justshineon
murderer1
15:15
Samotność zaczyna się wtedy, kiedy tak wiele rzeczy chciałbyś powiedzieć, a nie masz komu.
Reposted fromxalchemic xalchemic
murderer1
15:08
nic nie zastąpi mi tej pieprzonej potrzeby bycia obok. nic kurwa
— .
Reposted bybyMBcreativityczarnyny

August 27 2014

murderer1
12:30
Od­dałabym ci wszys­tko ser­ce, duszę, ciało ale to­bie pew­nie i tak by było wciąż mało.
— anonim
Reposted fromsubiektywne subiektywne
murderer1
12:25
kończą się wakacje, których nie miałam. wyjazdy, na których nie byłam.  beztroski czas o którym zapomniałam.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

August 24 2014

murderer1
12:23
7516 495b 400
Reposted frombanita banita
10:37
5016 3289 400
Reposted frompengin pengin viapsychodelik psychodelik
10:25
murderer1
10:24
Nie ma smutniejszego miejsca na świecie, niż puste łóżko.
— G. G. Marquez
Reposted fromrazemosobno razemosobno viacytaty cytaty

August 21 2014

murderer1
19:52
Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.
— T. Bernard
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl